Carreg's Thank You Deal

Bargen Diolch Carreg

Wrth i ni gychwyn ar y fenter newydd gyffrous hon, rydym yn hynod ddiolchgar am eich cefnogaeth. Byddwch yn un o'n cwsmeriaid cyntaf a derbyniwch lliain sychu llestri fferm am ddim drwy brynu bocs cyn Mai 1af.
Barod i flasu'r gwahaniaeth ar Fferm Carreg? Plymiwch i mewn i'n bocs cig unigryw a phrofwch flasau blasus cigoedd o safon yn syth o'n fferm i'ch bwrdd. Byddwch yn un o'r rhai cyntaf i ennill y fargen hon a sgorio lliain sychu llestri fferm am ddim fel ein ffordd o ddiolch am gefnogi'r teulu. Paratowch i godi eich prydau gyda'n cigoedd blasus, wedi'u fagu a'r laswellt- mae'n ddaioni ffres ar y fferm, wedi'i ddosbarthu i'ch stepen drws. Peidiwch â cholli allan, bachwch eich un chi nawr!
Yn ôl i'r blog