Cystadleuaeth Fisol Fferm Carreg

Er mwyn helpu ledaenu’r gair ein bod wedi dechrau gwerthu bocsys cig ein hunain, rydym wedi penderfynu cynnal cystadleuaeth fisol mewn gwahanol leoliadau, gan ddefnyddio poster yn unig.

Fel ffermwyr angerddol sy’n cynhyrchu cig eidion a chig oen ar borfa Penrhyn Llyn, rydym eisiau rannu ein cynnyrch blasus. Os gwelwch ein poster, mae gennych gyfle i ennill 1kg o stêcs blasus o'r fferm wedi'u dosbarthu'n syth i'ch drws.

Dyma sut i gystadlu:

Dod o Hyd i'n Bwrdd: Bob mis, byddwn yn gosod ein poster mewn lleoliad gwahanol.
Sganiwch y Cod QR: Defnyddiwch eich ffôn i sganio'r cod QR sy'n cael ei arddangos ar y poster.
Rhowch Eich : Unwaith y byddwch ar ein gwefan, rhowch eich enw, e-bost, cod arbennig a ddangosir ar y poster a'ch hoff Stecen.
Yn ôl i'r blog