Collection: Meat Boxes

Croeso i Fferm Carreg: Cig Lleol or Ansawdd Gorau

  • Cig eidion premiwm, gyda marbling bendigedig a blas cyfoethog, wedi'i fwydo a’i orffen ar borfa. 
  • Defaid Cymreig croes Llŷn, sy'n cynhyrchu toriadau cig oen tyner a blasus, wedi eu pesgi ar laswellt.

Yn swatio uwchben Traeth prydferth Porthor, saif  Fferm Carreg sy'n ym falchio mewn amaethyddiaeth gynaliadwy ac yn dyst i brydferthwch tirweddau Cymru. Yma, rydym yn falch o fagu ein gwartheg a'n defaid ar system iach sy'n seiliedig ar laswellt, gan sicrhau cigoedd o'r ansawdd gorau ar gyfer eich prydau. Mae ein dull o ffarmio yn mynd law yn llaw â byd natur, gan amaethu mewn dull sydd yn adfywiol i gyfoethogi'r amgylchedd wrth gynhyrchu cigoedd o'r ansawdd gorau.

Mwynhewch flas cyfoethog Pen Llyn gyda'n detholiad gofalus o gynhyrchion cig oen ac eidion, pob tamaid yn adlewyrchu'r porfeydd delfrydol a'r awel môr pur sydd ar ein fferm. Mae ein proses gyflym o'r fferm- i'r-plat yn sicrhau cynnyrch ffres ac yn cadw gwir hanfod ein cynnyrch. Ychwanegwch at eich prydau bwyd a mwynhewch gwir flas o Ben Llŷn - Dewiswch Fferm Carreg ar gyfer cig o safon, cynaliadwyedd a safon cig ddi guro.

Meat Boxes